• "Mörk, mustig och alldeles samstämmig och tät klang…" (Sydsvenskan)

  • "Mörk, mustig och alldeles samstämmig och tät klang…" (Sydsvenskan)

  • "Mörk, mustig och alldeles samstämmig och tät klang…" (Sydsvenskan)